Programs

- Muzyka dla wszystkich:

 • Poznajmy nasze korzenie
 • Muzyka popularna na instrumentach perkusyjnych
 • Historia poloneza
 • Musical i muzyka filmowa

- Wychowanie przez muzykę:

 • - Koncert karnawałowy,
 • - Muzyka meksykańska i boliwijska,
 • - Utwory fortepianowe Fryderyka Chopina,
 • - Improwizacja na zadany temat,
 • - Muzyka ilustracyjna,
 • - Koncert w wiedeńskim nastroju,
 • - Muzyka gór,
 • - Trio beskidzkie,
 • - Historia poloneza

- Muzyka łączy narody

 • Witold Lutosławski dla młodzieży,
 • Witold Lutosławski - inspiracje muzyką ludową,
 • Witold Lutosławski-czołowa postać muzyki XX wieku.

- Koncerty edukacyjne

 • - W. Lutosławski – kompozycje fortepianowe i piosenki,
 • - F. Chopin i romantyzm w muzyce,
 • - Piosenka żydowska,
 • - Instrumenty perkusyjne,
 • - Muzyka hiszpańska, węgierska, portugalska,
 • - Jan Sztwiertnia – z manuskryptów Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej,
 • - Od baletu klasycznego do tańca współczesnego,
 • - E. Grieg – Chopin północy.

 

Download