Muzyka dla wszystkich – 2021

Rok 2021 dla Bielskiego Towarzystwa Muzycznego to kolejne muzyczne wyzwania. W dalszym ciągu musieliśmy się mierzyć z  ograniczeniami związanymi z koronawirusem, ale mimo tego aktywnie upowszechnialiśmy muzykę klasyczną.

Kontynuujemy nasze działania realizowane od lat. Również w tym roku dzięki wsparciu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i naszym sponsorom  zrealizowaliśmy cykl koncertów „Muzyka dla wszystkich – koncerty w szkołach wiejskich i dla wybranych środowisk na wsi i w mieście”.

Cykl obejmował wykonanie 18 koncertów w ramach 5 różnych tematów :

– dla dzieci i młodzieży: „Tajemnice instrumentów muzycznych - klarnety i saksofony",  „Muzyka popularna na instrumentach perkusyjnych", „Śpiewne opowieści", 

– dla młodzieży i dorosłych: „Korowód Madonn",  „Poznajmy nasze korzenie".

Wszystkie koncerty dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Koncerty z cyklu Kultura dostępna mogły się odbyć dzięki finansowemu wsparciu  lokalnych firm: Kligspor Sp. z o.o,  PHUP IGUM sp. z o.o. z Bielska-Białej, Anga Uszczelnienia Mechaniczne sp. z o.o. z Kóz, Szczęśniak Pojazdy Specjalne sp. z o.o. z Bielska-Białej

Dziękujemy w imieniu własnym i widzów koncertów :)

Nasze koncerty w obiektywie