Niepodległość na Górnym Śląsku

W roku 2021 Bielskie Towarzystwo Muzyczne zorganizowało koncerty w ramach zadania „Niepodległość na Górnym Śląsku”. Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa.”

Zorganizowanych zostało 8 koncertów z udziałem publiczności i 2 koncerty online.  Koncerty zaplanowane były i zorganizowane zostały dla  wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, rodzin i społeczności lokalnych. Były to interaktywne koncerty   w szkołach, kościołach i plenerach. Miejscem koncertów było województwo śląskie i Kaszuby, a poprzez zamieszczenie materiałów w internecie i telewizji regionalnej zadanie uzyskało zasięg ogólnopolski. Głównym celem projektu  było  wzbudzenie u odbiorców zainteresowania polską muzyką patriotyczną, a poprzez to pogłębienie wiedzy historycznej dotyczącej okresu walk o wolność w czasie powstań śląskich, ze szczególnym uwzględnieniem plebiscytów oraz 100. rocznicy wybuchu III powstania w 1921 roku. Dla dzieci i młodzieży przedstawione wydarzenia to odległa historia, a przedstawiona w formie wokalno-muzycznej z narracją słowną spotykały się zawsze z dużym zainteresowaniem i były dobrze przyjmowane.

Koncert na 100-lecie Wybuchu III Powstania Śląskiego – transmitowany na żywo na FB

Koncert na  YouTube – 1

Koncert na  YouTube – 2

Koncert na Górza św. Anny

Plakaty