Idea projektu

Naczelnym celem projektu Z muzyką ku ­niepodległości jest uczczenie 100. roczni­cy odzyskania niepodległości, a także promocja polskiej kultury muzycznej za granicą oraz poszerzenie wiedzy z zakresu polskiej pieśni hymnicznej i patriotycznej. Polska po odzyskaniu niepodległości nie posiadała w latach 1918-1927 oficjalnego hymnu narodowego. Jako nieoficjalne hymny śpiewano w tym czasie ­Bogurodzicę, Boże coś Polskę, Warszawian­­kę, Rotę czy Mazurek Dąbrowskiego. W okresie poprzedzającym i w czasie odzyskania niepodległości powstało wiele interesujących form hymnicznych oraz pieśni patriotycznych, które pretendowały do miana hymnu narodowego lub hymnu formacji militarnych. Miały one zasięg ogólnonarodowy, były uzewnętrznieniem poczucia dumy i solidarności, wyrazem polskiej wspólnoty narodowej. ­Zapisały się na trwałe w pamięci Polek i Polaków.

Prezentacje muzyczne hymnów opatrzone zostaną komentarzem słownym dotyczącym dziejów hymnów i chronologią wydarzeń z okresu odzyskiwania niezależnego bytu państwowego przez Polskę. Wspomniani zostaną ojco­wie niepodległości: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty oraz wirtuoz, kompozytor i polityk Ignacy Jan Paderewski (zostaną także wykonane dwa jego utwory).

Drugim celem projektu jest przypomnienie faktu, że zachowanie tożsamości narodowej było możliwe dzięki anonimowym twórcom muzyki ludowej. To również dzięki ich utworom przekazywanym z pokolenia na pokolenie przetrwała znajomość mowy polskiej i kulturowej odrębności Polaków, także tych, których los rzucił z dala od kraju. Dlatego w programie koncertów znajdują się opracowania melodii ludowych z południowej Polski (skąd pochodzą muzycy biorący udział w projekcie), uzupełnione o utwory specjalnie skomponowane przez Janusza Kohuta dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Efektem projektu, oprócz uczczenia jubileuszu odzyskania niepodległości, będzie pogłębienie wiedzy na temat: historii hymnu narodowego, wydarzeń prowadzących do odzyskania niepodległości, symboli narodowych oraz postawy, jaka winna towarzyszyć ich publicznej prezentacji.

Hymny, pieśni patriotyczne, melodie ludowe, muzyka polskich kompozytorów oraz ich międzynarodowy autorytet – w szczególności pianisty i kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego – pozwalały na zachowanie polskiej tożsamości podczas niewoli i przygotowały grunt do odzyskania niepodległości. Koncerty kierowane są do odbiorców w każdym wieku.

plan koncertów