Urszula Mizia

wioloczelistka

doktor habilitowany na Wydziale Artystycznym, Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Republice Czeskiej, Holandii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Finlandii, Niemczech, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Austrii, Wielkiej Brytanii, Słowacji. Jest autorką artykułów naukowych publikowanych w wydawnictwach polskich, łotewskich, czeskich i ukraińskich, transkrypcji na wiolonczelę oraz monografii „Nurt mimetyczny w literaturze wiolonczelowej”. Ma w dorobku cztery wydawnictwa nutowe, dokonała nagrań 12 płyt CD

Z oratorium Janusza Kohuta Droga Nadziei. Urszula Mizia - wiolonczela, Dagmar Gorylová - flet, Michaela Wdowková - skrzypce, Janusz Kohut - fortepian