Financovane s prosriedkov Ministerstva kultúry a národného dedičstva Pol’skej Republiky v rámci viacročného programu NEZÁVISLÉ POL’SKO / NIEPODLEGŁA na roky 2017–2022,
v rámci dotačného programu Inštitútu Adama Mickiewicza „Kultúrne mosty” / „Kulturalne pomosty”

Urszula Mizia

violončelo

Joanna Korpiela-Jatkowska

spev

Janusz Kohut

klavír

Peter Kozoň

akordeon a spev

Iwona Kohut

klavír

Koncertný program

 • Matka Božia – hymna dynastie Jagiellonówcov
 • Krásne celé naše Poľsko – národná pieseň z 1830 s textom Wincentego Pola
 • Warszawianka 1831 – Karol Kurpiński autor muziky do veršov francuzského poeta Casimira Françoisa Delavigne’a
 • Rota – hymna skomponovaná skladateľom Feliks Nowowiejskie na báseň Marii Konopnickiej
 • Ako dlho v srdciach našich poľská kvapka krvy je – autor textu Konstanty Krumłowski oraz ks. Stanisław Gajda, muziku upravil Stanisław Piątkiewicz
 • More, naše more – text a muzika kapitan Adam Kowalski.
 • Album tatrzańskie (fragment) – Ignacy Jan Paderewski, klavírista, skladatešľ, jeden z otcov poľskej nezávislosti, od 1919 roku premier i minister zahraničných vecí RP, v svojich dielach bol ovplyvnený piesňami goralských melódií
 • Otcov dom – text a muziku napísal zaolziansky básnik a patriota Jan Kubisz.
 • Do tohto kraja z kantáty Nezávislosť – text Cyprian Kamil Norwid, muzika Janusz Kohut
 • Impresie Krakowské – dielo inšpirované ľudovou tvorivosťou v úprave Janusza Kohuta
 • Skloňme sa, pobozkajme túto krajinu z kantáty Nezávislosť – text Mirosław Bochenek, muzika Janusz Kohut
 • Mazurek Dąbrowskiego – pieseň poľských legionárov z roku 1797, text napísal básnik Józef Wybicki, autor melodie je neznámy.

HARMONOGRAM

   

www.polinst.sk

   

www.polishculture.org.uk

   

University of Silesia

   

238 King Street, London W6 0RF

   

The Artistic Group KAMPE

   

Pars Artem

   

Cooltura

   

www.cooltura24.co.uk

   

www.prl24.co.uk

   

Thanks to KAWAI

Kontakt

BIELSKO-BIELA HUDOBNÁ SPOLOČNOSŤ
Bielskie Towarzystwo Muzyczne

Słowackiego 27,
43-300 Bielsko-Biała, Polsko

EMAIL    FACEBOOK

Janusz KOHUT

+48 606-838-576
e-mail