About us

Stowarzyszenie powstało w 1995 roku i działa nieprzerwanie od 20 lat. Powodem powstania była chęć przeciwdziałania narastającej marginalizacji sztuki muzycznej. Najważniejszym projektem realizowanym systematycznie od początku działalności jest cykl koncertów edukacyjnych dla szkół Bielska-Białej zatytułowany „Wychowanie przez muzykę”. Projekt został pozytywnie oceniony przez kolejnych włodarzy miasta i od wielu lat jest jedynym muzycznym projektem o charakterze edukacyjnym współfinansowanym przez Gminę Bielsko-Biała.
Innym nie mniej ważnym celem Stowarzyszenia jest integracja artystów muzyków, organizatorów życia muzycznego oraz miłośników muzyki. Prezentujemy artystów wywodzących się ze środowiska naszego miasta, o uznanym dorobku artystycznym, a także młodych utalentowanych muzyków, którzy niejednokrotnie w szybkim czasie zrobili wielką karierę. Prezentowaliśmy także gości zagranicznych z Republiki Czeskiej, Słowacji, Litwy, Finlandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Izraela, Niemiec.

Rocznie BTM organizuje około 50 koncertów edukacyjno-muzycznych dla około 8.000 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Obok cyklicznej działalności edukacyjnej BTM ma na swoim koncie pozyskanie środków i przeprowadzenie trzech  projektów poza siedzibą, w tym: dwa projekty międzynarodowe ze środków Unii Europejskiej i jeden sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.