History

2016

1. W ramach  systemowego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  KULTURA DOSTĘPNA, Bielskie Towarzystwo Muzyczne zrealizowało – „Muzyka dla wszystkich”. Koncerty w szkołach wiejskich i dla wybranych środowisk na wsi i w mieście.

Założeniem projektu było przygotowanie i wielokrotne wykonanie czterech tytułów koncertów edukacyjno-muzycznych:

  • "Poznajmy nasze korzenie"
  • "Muzyka popularna na instrumentach perkusyjnych"
  • "Historia poloneza"
  • "Musical i muzyka filmowa"

Koncerty były przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o utrudnionym dostępie do kultury z powodu miejsca zamieszkania oraz osób dorosłych, niewidomych i słabo widzących, o niskich dochodach, podopiecznych MOPSu, które z powodów ekonomicznych, braku wykształcenia, niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych.
Słuchaczami byli uczniowie szkół wiejskich w województwie śląskim: Zaborze, Chybie, Ujsoły, Sopotnia Mała oraz wsi Roczyny w woj. Małopolskim, a także uczniowie dwóch szkół specjalnych w Bielsku-Białej, gdzie kształci się młodzież niepełnosprawna oraz zagrożona marginalizacją, ze środowisk trudnych i ubogich, zamieszkująca w domach socjalnych.
Kolejnym istotnym celem zrealizowanego projektu, było dotarcie do osób dorosłych, które z różnych powodów (ekonomicznych, braku wykształcenia, niepełnosprawności fizycznej i umysłowej) nie uczestniczą w kulturze muzycznej. Dla części tych osób, głównie podopiecznych Polskiego Związku Niewidomych oraz emerytów i rencistów, koncerty zostały zorganizowane w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Dla osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo oraz okresowo chorych psychicznie, koncerty odbyły się w Szpitalu Psychiatrycznym w Bielsku-Białej, Ośrodku "Razem" w Bestwinie, Domu Opieki "Józefów" w Bielsku-Białej, Stowarzyszeniu o. Pio w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy "Milusińscy" w Bielsku-Białej. Koncerty miały charakter otwarty i były wykonywane dla dzieci i rodziców oraz społeczności lokalnej. Celem była integracja mieszkańców i rozbudzanie wśród dorosłych zainteresowania muzyką klasyczną.

W projekcie wzięło udział 6468 słuchaczy w tym 684 osoby niepełnosprawne.

Do każdego tytułu koncertu edukacyjno-muzycznego wyprodukowany został filmowy reportaż dokumentalny. Filmy były emitowane w Bielskiej Telewizji "Vectra".

2. Projekt edukacyjny „Wychowanie przez muzykę” realizowany przez Bielskie Towarzystwo Muzyczne, przy finansowanym wsparciu Gmniny Bielsko- Biała. Koncerty odbywały się w Bielskim Centrum Kultury i na terenie wybranych szkół. W 2016 roku zrealizowano następujące tematy koncertów:
- Koncert karnawałowy,

- Muzyka meksykańska i boliwijska,

- Utwory fortepianowe Fryderyka Chopina,

- Improwizacja na zadany temat,

- Muzyka ilustracyjna,

- Koncert w wiedeńskim nastroju,

- Muzyka gór,

- Trio beskidzkie,

- Historia poloneza.

W projekcie uczestniczyło:

8 Szkół podstawowych: nr 1, nr 3, nr 24, nr 37, nr 36, Szkoła Waldorfska, Dwujęzyczna Szkoła im. Kopalińskiego, Szkoła Podstawowa "Jonatan".

3 Gimnazja: nr 11, nr 8, Gimnazjum KTK.

6 Szkól średnich: LO IV, LO V, Bielska Szkoła Przemysłowa, Zespół Szkół Budowlanych, ZS Technicznych i Handlowych, Liceum KTK.

Zrealizowano 50 koncertów, w których uczestniczyło około 6974 dzieci i młodzieży z bielskich szkół. Ponadto ucziowie oraz rodzice wysłuchali koncertu finałowego pt. „Do lata”

 

3. W ramach projektu zakupiono wyposażenie na potrzeby działalności kulturalnej BTM

Zakupione środki trwałe wykorzystywane są w ramach działalności statutowej BTM i mają na celu umożliwienie działalności edukacyjno-muzycznej w miejscach wcześniej nie objętych tą działalnością - szkoły wiejskie i małe miasteczka powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, wadowickiego, oświęcimskiego.
Celem zadania było również poszerzenie działalności koncertowej i organizowanie koncertów muzyki klasycznej.

 

2015

 

1.W 2015 roku Bielskie Towarzystwo Muzyczne realizowało projekt edukacyjny "Wychowanie przez muzykę" skierowany do uczniów placówek oświatowych Bielska- Białej. Koncerty odbywały się w Bielskim Centrum Kultury oraz wybranych szkołach.

Zrealizowano następujące tematy:

- Głosy ludzkie,

- Instrumenty perkusyjne,

- Instrumenty dęte drewniane,

- Jan Sztwiertnia - z manuskryptów Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej,

- Musical i muzyka filmowa,

- Historia poloneza,

- Muzyka meksykańska i boliwijska,

- Jak powstaje piosenka.

 

W projekcie uczestniczyło:

9 Szkół podstawowych: nr 1, nr 3, nr 13, nr 24, nr 37, nr 36, Szkoła Waldorfska, Dwujęzyczna Szkoła im. Kopalińskiego, SP Zespołu Szkół Samochodowych.

6 Gimnazjów: nr 11, nr 8, Gimnazjum KTK, Gimnazjum im. M. Reja, Gimnazjum Zespołu Szkół Plastycznych, Gimnazjum Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego,

7 Szkół średnich: LO IV, LO V, Bielska Szkoła Przemysłowa, Zespół Szkół Budowlanych, ZS Technicznych i Handlowych, Liceum KTK, Technikum Zespołu Szkół Samochodowych.

Zrealizowano 57 koncertów, w których uczestniczyło około 7777 dzieci i młodzieży
Na zakończenie cyklu edukacyjnego młodzież oraz rodzice uczestniczyli w koncercie pt. „Jubileusz 20. lat Bielskiego Towarzystwa Muzycznego”.

 

2. W ramach  systemowego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  KULTURA DOSTĘPNA, Bielskie Towarzystwo Muzyczne zrealizowało – „Muzyka dla wszystkich”. Koncerty w szkołach wiejskich i dla wybranych środowisk na wsi i w mieście.

Założeniem projektu było przygotowanie i wielokrotne wykonanie czterech tytułów koncertów edukacyjno-muzycznych:

  • "Poznajmy nasze korzenie"
  • "Muzyka popularna na instrumentach perkusyjnych"
  • "Historia poloneza"
  • "Musical i muzyka filmowa"

Koncerty były przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o utrudnionym dostępie do kultury z powodu miejsca zamieszkania oraz osób dorosłych, niewidomych i słabo widzących, o niskich dochodach, podopiecznych MOPSu, które z powodów ekonomicznych, braku wykształcenia, niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych.
Słuchaczami byli uczniowie szkół wiejskich w województwie śląskim: Zaborze, Chybie, Ujsoły, Sopotnia Mała oraz wsi Roczyny w woj. Małopolskim, a także uczniowie dwóch szkół specjalnych w Bielsku-Białej, gdzie kształci się młodzież niepełnosprawna oraz zagrożona marginalizacją, ze środowisk trudnych i ubogich, zamieszkująca w domach socjalnych.
Kolejnym istotnym celem zrealizowanego projektu, było dotarcie do osób dorosłych, które z różnych powodów (ekonomicznych, braku wykształcenia, niepełnosprawności fizycznej i umysłowej) nie uczestniczą w kulturze muzycznej. Dla części tych osób, głównie podopiecznych Polskiego Związku Niewidomych oraz emerytów i rencistów, koncerty zostały zorganizowane w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Dla osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo oraz okresowo chorych psychicznie, koncerty odbyły się w Szpitalu Psychiatrycznym w Bielsku-Białej, Ośrodku "Razem" w Bestwinie, Domu Opieki "Józefów" w Bielsku-Białej, Stowarzyszeniu o. Pio w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy "Milusińscy" w Bielsku-Białej. Koncerty miały charakter otwarty i były wykonywane dla dzieci i rodziców oraz społeczności lokalnej. Celem była integracja mieszkańców i rozbudzanie wśród dorosłych zainteresowania muzyką klasyczną.

W projekcie wzięło udział 6468 słuchaczy w tym 684 osoby niepełnosprawne.

Do każdego tytułu koncertu edukacyjno-muzycznego wyprodukowany został filmowy reportaż dokumentalny. Filmy były emitowane w Bielskiej Telewizji "Vectra".

 

2014

Działalnośc kulturalno - koncertowa Bielskiego Towarzystwa Muzycznego w 2014 roku:

- koncert w Czeskim Cieszynie w ramach kontaktów unijnych pt. „Muzyka łączy narody”

- oprawa muzyczna w Bielskim Centrum Kultury z okazji 10.lecia przystąpienia do Unii Europejskiej

- oprawa muzyczna w Bielsku-Białej - Rynek z okazji wręczenia uroczystego Flagi Unii Europejskiej,

- koncert w Bielsku - Białej Zamek Muzeum dla Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu.

Koncerty edukacyjne:

- W. Lutosławski – kompozycje fortepianowe i piosenki,

- F. Chopin i romantyzm w muzyce,

- Piosenka żydowska,

- Instrumenty perkusyjne,

- Muzyka hiszpańska, węgierska, portugalska,

- Jan Sztwiertnia – z manuskryptów Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej,

- Od baletu klasycznego do tańca współczesnego,

- E. Grieg – Chopin północy.

W roku 2014 Bielskie Towarzystwo Muzyczne zorganizowało i wykonało 51 koncertów.

 

2013

 

Działalność międzynarodowa

1. Bielskie Towarzystwo Muzyczne we współpracy ze Stowarzyszeniem „Region Beskidy“ zrealizowało mikroprojekt pt. „ Muzyka łączy narody”.  Zadanie obejmowało:

-realizację warsztatów edukacyjno-muzycznych dla 24 osób w Wiśle Czarne od 14.07.2013r. – 21.07.2013 r.

- zorganizowanie koncertów edukacyjno-muzycznych: 20 w Polsce – 16 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej i 4  w Domu Kultury w Komorowicach oraz 6 w Republice Czeskiej - w kościele ewangelickim w Czeskim Cieszynie.

W koncertach w Polsce uczestniczyły 2 343 osoby, w koncertach w Czechach uczestniczyły 602 osoby.

- wykonanie ulotki reklamowej,

- zarejestrowanie materiału do filmu reklamowo-promocyjnego, który wyemitowano w TV BTI.

- zarejestrowanie materiału do płyty dokumentacyjnej DVD i opublikowanie w ilości 500 sztuk. Płytę rozprowadzono w szkołach polskich i czeskich a także w instytucjach kultury.

2.  okresie od 01.01.2013r.do 15.12.2013 r.  Bielskie Towarzystwo Muzyczne zrealizowało projekt  w ramach Programu „Lutosławski 2013-Promesa” dofinansowany  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Witold Lutosławski - kolory muzyki, kolory życia”

Projekt miał zasięg międzynarodowy, obejmował koncerty edukacyjne które zaprezentowano w Polsce, Słowacji i Czechach. Ich celem było ukazanie twórczości kompozytorskiej Witolda Lutosławskiego w 100.rocznicę urodzin kompozytora. Prezentacja utworów połączona była ze słownym komentarzem dotyczącym biografii twórcy. W koncertach uczestniczyła młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W sumie zorganizowano 22 koncerty w których uczestniczyło 2 047 słuchaczy z wszystkich krajów. Koncerty obejmowały trzy programy:

I. Witold Lutosławski dla młodzieży,

II. Witold Lutosławski - inspiracje muzyką ludową,

III. Witold Lutosławski-czołowa postać muzyki XX wieku.

Rezultatem trwałym zadania było zarejestrowanie płyty CD i opublikowanie jej wraz 24 stronicowym folderem zawierającym opis życia i twórczości W. Lutosławskiego.  Płyty przekazano  instytucjom, które wzięły udział w projekcie.