Joanna Korpiela–Jatkowska

SOPRAN

absolventka Štátnej Hudobnej školy v Bielsku-Białej, následne pokračovala v štúdiu Vokálnej hudobnej v Łodzi. Wystupovala v hudobných divadlách v Gdańsku i v Gdyni, kde účinkovala ako sólistka. Vystupovala na hudobných festivaloch doma i v zahraničí. Koncertovala v Nemecku i Holandsku. V rokoch 1997–2003 bývala v zahraničí, koncertovala v štátoch Europy i Ázie. Po návrate do domácej krajiny koncertuje a venuje sa pedagogickej činnosti. Zaujima sa o produkciu slová a muziky so špecializáciou na mládež a súčasne je animátorkou kultúry.