Koncepcia projektu

Koncert je vyplnený dielami, ktoré sa viažu k poľskej nezávislosti, inšpirovanými historickými a spoločenskými udalosťami, ktoré túto udalosť sprevádzajú. Týmto sa vytvára jedinečná príležitosť na oslavu 100. výročia obnovenia suverenity Poľska.

Koncertný program

 • Matka Božia – hymna dynastie Jagiellonówcov. 
 • Krásne celé naše Poľsko – národná pieseň z 1830 s textom Wincentego Pola.
 • Warszawianka 1831 – Karol Kurpiński autor muziky do veršov francuzského poeta Casimira Françoisa Delavigne’a.
 • Rota – hymna skomponovaná skladateľom Feliks Nowowiejskie na báseň Marii Konopnickiej.
 • Ako dlho v srdciach našich poľská kvapka krvy je – autor textu Konstanty Krumłowski oraz ks. Stanisław Gajda, muziku upravil Stanisław Piątkiewicz.
 • More, naše more – text a muzika kapitan Adam Kowalski.
 • Album tatrzańskie (fragment) – Ignacy Jan Paderewski, klavírista, skladatešľ, jeden z otcov poľskej nezávislosti, od 1919 roku premier i minister zahraničných vecí RP, v svojich dielach bol ovplyvnený piesňami goralských melódií.
 • Otcov dom – text a muziku napísal zaolziansky básnik a patriota Jan Kubisz.
 • Do tohto kraja z kantáty Nezávislosť – text Cyprian Kamil Norwid, muzika Janusz Kohut.
 • Impresie Krakowské – dielo inšpirované ľudovou tvorivosťou v úprave Janusza Kohuta. 
 • Skloňme sa, pobozkajme túto krajinu z kantáty Nezávislosť – text Mirosław Bochenek, muzika Janusz Kohut. 
 • Mazurek Dąbrowskiego – pieseň poľských legionárov z roku 1797, text napísal básnik Józef Wybicki, autor melodie je neznámy. 
   

HARMONOGRAM