Urszula Mizia

violončelistka

habilitovaná doktorka, vicedirektor hudobného inštitútu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach., Koncertuje doma i za hranicami , v Českej republike, Holandsku, v Arabských emirátoch, Fínsku, Nemecku, Ukrajine, Litve, Rakúsku, Veľkej Británií, na Slovensku. Je autorkov viacerých učebníc, a súčasne je autorkov viacerých transkripcií pre violončelo, je autorkou monografie Nurt mimetyczny w literaturze wiolonczelowej. Je autorkou štyroch hudobných zošitov, nahrala 12 CD. V roku 2017 jej bol udelený odznak „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Janusz Kohut „Droga Nadziei”. Urszula Mizia, Dagmar Gorylová, Michaela Wdowková, Janusz Kohut